HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4390
ime P., Nikola
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kot. šumarije Garešnica

                                                                IZBOR      (lug1905/4390)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Garešnica


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM