HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4393
ime P., Mate
zvanje
zanimanje     
podlugar, lugar I. razreda
      Kot. šumarije Otočac / Kot. šumarije Perušić

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/4393)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Otočac


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM