HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4396
ime P., Mate
zvanje
zanimanje     
lugar I. razreda
      Kot. šumarije Ogulin

                                                                IZBOR      (lug1905/4396)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Ogulin


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM