HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA



ID4399
ime P., Josip
zvanje
zanimanje     
lugar, ispitani lugar
      Kr. kot. oblasti Vrbovsko / Kot. oblasti Vrbovsko

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/4399)   IZMJENE         ISPIS



lokacija

djelovao Vrbovsko


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM