HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4405
ime P., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kr. kot. oblasti Vukovar

                                                                IZBOR      (lug1905/4405)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Vukovar


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM