HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4422
ime P., Simo
zvanje
zanimanje     
podlugar, lugar II. razreda
      Kot. šumarije Krasno / Kot. šumarije Perušić

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/4422)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Krasno


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM