HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4439
ime P., Nikola
zvanje
zanimanje     
lugar I. razreda
      Kot. šumarije Novska

                                                                IZBOR      (lug1905/4439)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Novska


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM