HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4449
ime P., Josip
zvanje
zanimanje     
lugar I. razreda
      Kot. šumarije Oriovac

                                                                IZBOR      (lug1905/4449)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Oriovac


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM