HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID463
ime Ć., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugar, KV radnik
     

                                                                IZBOR      (lugari /463)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Tome i Bare rođ. Biondić. Osnovnu školu završio je u Vrbanji, a Lugarsku školu u Vinkovcima. God. 1953. zaposlio se u Šumariji Spačva – Vrbanja , tada ŠG "Hrast" Vinkovci. Sve do 1992, kad odlazi u mirovinu, radio je kao lugar. Za vjernost fi rmi dobio je i priznanje.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM