HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4764
ime Š., Mladen
zvanje
zanimanje     
lugar II. razreda
      Kot. šumarije Plaško

                                                                IZBOR      (lug1905/4764)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Plaški


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM