HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID477
ime D., Ivan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, taksator
     

                                                                IZBOR      (lugari /477)   IZMJENE         ISPISlokacija


član HŠD ogranak
Gospić

1984

Šumarija Perušić

šumarski tehničar

 Sin Milana i Marije rođ. Vidmar. Osnovnu školu završio je u Kosinju, a Srednju šum. školu u Delnicama 1978. U šumarstvu se zaposlio 1978. god. Radio je u ŠG Gospić, odnosno UŠP Gospić, u Odjelu za uređivanje šuma, sve do jeseni 1997. god. kada prelazi u Šumariju Perušić na radno mjesto revirnika. Čitav dosadašnji radni vijek radio je kao uređivač – taksator. Živi u Gospiću.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM