HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4824
ime T., Pavao
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kr. kot. oblasti Gjurgjevac

                                                                IZBOR      (lug1905/4824)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Gjurgjevac


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM