HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID483
ime D., Petar
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, revirnik – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /483)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1966.

član HŠD ogranak
Bjelovar

14.05.1970

umirovljenici

šumarski tehničar

 Sin pok. Ivana i Jele rođ. Stokić. Osnovnu školu završio je u Lipiku, a srednju Šum. školu za krš u Splitu 1962. god. Studirao je šumarstvo na Šum. fakultetu u Zagrebu i apsolvirao 1966. god. U hrvatskom šumarstvu zaposlio se 1969. Od početka radio je u Šumariji Lipik – do 1991. Bio je poslovođa – pom. revirnika, a od 1992. do danas na mjestu je revirnika u Hrvatskim šumama, UŠP Bjelovar, Šumarija Lipik. Učesnik je Domovinskog rata od 1991. godine.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM