HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4835
ime T., Stojan
zvanje
zanimanje     
lugarski pomoćnik
      Kot. šumarije Klasnić

                                                                IZBOR      (lug1905/4835)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Klasnić


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM