HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4916
ime V., Nikola II
zvanje
zanimanje     
lugar
      Vlastel. Thurn i Taxisa, Šumarija Pešćenica

                                                                IZBOR      (lug1905/4916)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Pešćenica


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM