HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4930
ime V., Adam
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kot. šumarije Klasnić

                                                                IZBOR      (lug1905/4930)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Klasnić


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM