HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4934
ime V., Nikola
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kot. šumarije Koprivnica

                                                                IZBOR      (lug1905/4934)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Koprivnica


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM