HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4960
ime V., Mate
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kr. šumarije Kosinj

                                                                IZBOR      (lug1905/4960)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Kosinj


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM