HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4989
ime Z., Jovo
zvanje
zanimanje     
lugarski zamjenik
      Kot. šumarije Ivanjska

                                                                IZBOR      (lug1905/4989)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Ivanjska


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM