HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4991
ime Ž., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kot. šumarije Cerna

                                                                IZBOR      (lug1905/4991)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Cerna


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM