HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5018
ime A., Gjuro
zvanje
zanimanje     
lugar II. razreda
      Kot. šumarije Oriovac

                                                                IZBOR      (lug1918/5018)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Oriovac


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM