HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5019
ime A., Gjuro
zvanje
zanimanje     
lugar II. razreda
      Kot. šumarije Otočac

                                                                IZBOR      (lug1918/5019)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Otočac


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM