HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5040
ime A., Nikola
zvanje
zanimanje     
pomoćni lugar
      Šumarije Kutjevo, Vlastel. baruna Turkovića


lokacija

djelovao Kutjevo,


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM