HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5047
ime B., Franjo
zvanje
zanimanje     
kraljevski nadlugar
      i pisar Kr. drž. šumarije Novska

                                                                IZBOR      (lug1918/5047)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Novska


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM