HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5056
ime B., Miloš
zvanje
zanimanje     
lugarski zamjenik
      lugarski zamjen. Kr. drž. šum. Vojnić


lokacija

djelovao Vojnić


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM