HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5057
ime B., Vaso
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kr. drž. šumarije Pitomača

                                                                IZBOR      (lug1918/5057)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Pitomača


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM