HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5076
ime B., Tomo
zvanje
zanimanje     
nadlugar
      vlastel. Šumarije Lacić grofa L. Mailatha

                                                                IZBOR      (lug1918/5076)   IZMJENE         ISPISlokacija  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM