HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5090
ime B., Nikola
zvanje
zanimanje     
lugar, službeni lugar
      Kot. šumarije Grubišnopolje / ŠU Grubišno Polje

                                                                IZBOR      (lug1918/lug1933/5090)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Grubišnopolje


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM