HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5092
ime B., Miloš
zvanje
zanimanje     
lugar, službeni lugar
      Kr. drž. šum. Rujevac / ŠU Rujevac

                                                                IZBOR      (lug1918/lug1933/5092)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Rujevac


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM