HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5097
ime B., Petar
zvanje
zanimanje     
ispitani lugar
      Kot. oblasti Jaska

                                                                IZBOR      (lug1918/5097)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Jaska


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM