HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5119
ime B., Andrija
zvanje
zanimanje     
vlastelinski lugar
      Šumarije Kučanci grofa L. Mailatha

                                                                IZBOR      (lug1918/5119)   IZMJENE         ISPISlokacija  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM