HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5126
ime B., Gjuro
zvanje
zanimanje     
lugar II. razreda
      Kot. šumarije Vrginmost

                                                                IZBOR      (lug1918/5126)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Vrginmost


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM