HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5129
ime B., Franjo
zvanje
zanimanje     
lugar, službeni lugar
      Kot. šum. Senj / ( zamjenik šefa uprave) ŠU Krivi Put

                                                                IZBOR      (lug1918/lug1933/5129)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Senj


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM