HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5134
ime B., Mate
zvanje
zanimanje     
kraljevski lugar
      Kr. drž. šum. Ljeskovac

                                                                IZBOR      (lug1918/5134)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Ljeskovac


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM