HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5139
ime B., Ivo
zvanje
zanimanje     
zamjenik lugara
      zamj. lugara z.z. Kutine

                                                                IZBOR      (lug1918/5139)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Kutine


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM