HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5150
ime B., Grga
zvanje
zanimanje     
lugar II. razreda
      Kot. šumarije Podvinje

                                                                IZBOR      (lug1918/5150)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Podvinje


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM