HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5155
ime B., Jure
zvanje
zanimanje     
lugarski zamjenik, službeni lugar
      Kr. drž. šumarije Ljeskovac / ŠU Gospić

                                                                IZBOR      (lug1918/lug1933/5155)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Ljeskovac


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM