HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5164
ime B., Nikola
zvanje
zanimanje     
lugarski pomoćnik
      Kot. šumarije Perušić

                                                                IZBOR      (lug1918/5164)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Perušić


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM