HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5165
ime B., Stevo
zvanje
zanimanje     
lugar, službeni lugar
      Kr. drž. šumarije Ivanska / ŠU Nova Rača

                                                                IZBOR      (lug1918/lug1933/5165)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Ivanska


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM