HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5167
ime B., Josip
zvanje
zanimanje     
lugar II. razreda
      Kot. šumarije Trnjani

                                                                IZBOR      (lug1918/5167)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Trnjani


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM