HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5169
ime B., Mato
zvanje
zanimanje     
lugar, službeni lugar
      Kot. šumarije Bjelovar / ŠU Bjelovar

                                                                IZBOR      (lug1918/lug1933/5169)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Bjelovar


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM