HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5170
ime B., Joso
zvanje
zanimanje     
lugar I. razreda
      Kot. šumarije Otočac

                                                                IZBOR      (lug1918/5170)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Otočac


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM