HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA



ID5171
ime B., Dane
zvanje
zanimanje     
lugarski pomoćnik
      Kot. šumarija Sinac

                                                                IZBOR      (lug1918/5171)   IZMJENE         ISPIS



lokacija

djelovao Sinac


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM