HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5188
ime B., Antun
zvanje
zanimanje     
nadlugar
      Šum. Crnilug Thurn i Taxisa u Lokvama

                                                                IZBOR      (lug1918/5188)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Lokve


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM