HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5189
ime B., Josip
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kr. drž. šumarije Fužine

                                                                IZBOR      (lug1918/5189)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Fužine


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM