HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5192
ime B., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugar II. razreda, službeni lugar
      Kot. šumarije Podvinje / ŠU Slav. Brod

                                                                IZBOR      (lug1918/lug1933/5192)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Podvinje


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM