HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5208
ime B., Juraj
zvanje
zanimanje     
nadlugar
      Kot. šumarije Karlovac

                                                                IZBOR      (lug1918/5208)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Karlovac


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM