HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5210
ime B., Rade
zvanje
zanimanje     
privremeni lugar
      privremeni luga Kot. Šumarije Cetingrad

                                                                IZBOR      (lug1918/5210)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Cetingrad


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM