HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5235
ime B., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugar II. razreda
      Kot. šumarije Rajevoselo

                                                                IZBOR      (lug1918/5235)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Rajevoselo


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM