HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5237
ime B., Nikola
zvanje
zanimanje     
lugar I. razreda
      Kot. šumarije Glina

                                                                IZBOR      (lug1918/5237)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Glina


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM